Без покриття Стент з покриттям Full covered-Тип Стент з покриттям Both bare-Тип Стент з покриттям Full covered-Тип з TTS Стент з покриттям both bare -Тип з TTS Стент Dual-type Стент з покриттям Double-Тип Стент з покриттям Anti Reflux-Тип Стент з покриттям Double Anti Reflux-Тип Стент з покриттям Cervical-Тип Стент з покриттям Conio Стент з покриттям Conio II Стент з покриттям Mega Стент з покриттям Beta Standard Cup Spherical без покриття Standard Cup Spherical частково/з покриттям Special Anti-Reflux, Fistula- occluding, Segmented, частково/з покриттям